/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

اعدام یک زندانی در زندان کرمان

17 دسامبر 15
اعدام یک زندانی در زندان کرمان

حقوق بشر ایران، ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۴: یک زندانی که به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود در زندان کرمان اعدام شد.

بنابه گزارش روزنامه جام جم، یک زندانی که به اتهام قتل یک مامور پلیس در کهنوج به اعدام محکوم شده بود صبح چهارشنبه ۲۵ آذر ماه در زندان کرمان اعدام شد.

در این گزارش آمده است: «متهم به قتل در بازجویی به قتل این پلیس اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه جنایت روانه زندان شد. مدتی بعد هم متهم به قتل در دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص نفس (اعدام) محکوم شد.»

گفتنی است، خبرگزاری ایسنا درطی گزارشی هویت فرد اعدام شده را «الف. ب» عنوان کرده است.