/ IHRightsزاهدان- تصاویری از اعتراضات مردمی امروز و اعلام همبستگی شهروندان بلوچ با مردمِ سراسر ایران جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱… https://t.co/xKdv3U26Pv09 دسامبر

اعدام پنج زندانی از جمله دو زن و دو تبعه افغانستان در کرج

27 ژانویه 20
اعدام پنج زندانی از جمله دو زن و دو تبعه افغانستان در کرج

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸: حکم پنج زندانی که بجز یک نفر همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، یک‌شنبه ۶ بهمن ماه، حکم اعدام چهار زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. این زندانیان در یک گروه حدودا ده نفره، روز پنج‌شنبه ۳ بهمن ماه، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. دیگر افرادی که برای اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند، با اخذ مهلت و یا رضایت از شکات پرونده موفق شدند به سلول‌های خود بازگردند.

هویت یکی از اعدام شدگان پیمان شیخی از بند ۱، احراز شده است و هویت سه زندانی دیگر تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده.

فردی که شاهد اجرای این پنج اعدام بود به سازمان حقوق بشر ایران گفت یک مرد مسن از بند ۱۰، یک زن و مرد تبعه افغانستان که هم‌پرونده بودند و یک زن از زندان قزل‌حصار علاوه بر پیمان شیخی اعدام شدند.

اتهام، زنی که از قزل‌حصار جهت اجرای حکم منتقل شده بود مشخص نیست. چهار زندانی دیگر به نظر میرسد همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده باشند.

این منبع در خصوص جزییات پرونده پیمان شیخی گفت: «پیمان و دوستش [امیر عباسی] که پارسال اعدام شد، در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده بوند. خودش نیز در دعوا به شدت مجروح شده بود و تمام دندان‌هایش خرد شده بود. برای همین شاکیان باید برای اعدامش دیه می‌دادند. پارسال گولش زدند و گفتند تو یک قدم بردار و تفاضل دیه را ببخش تا ما هم با مادرمان صحبت کنیم تو را ببخشد ولی امروز همان‌ها با شلوار شیرازی قرمز و روسری قرمز آمدند و اعدامش کردند».

اعدام این پنج زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا مراجع رسمی اعلان نشده است.

طی سال ۲۰۱۹، اعدام با اتهام «قتل عمد» بیشترین آمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده بود.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.