/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

اعدام یک زندانی در رجایی شهر

11 مارس 22
اعدام یک زندانی در رجایی شهر

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰: روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه، حکم یک زندانی به‌نام وحید طباطبایی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد. با این حساب، تعداد اعدام شدگان این روز در رجایی شهر به دو نفر افزایش یافت.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه، حکم یک مرد در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درأمده است. هویت این زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، سیدوحید طباطبایی، ۳۹ ساله، اهل پیشوای ورامین احراز شده است.

یک منبع مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «وحید طباطبایی هفت سال پیش به اتهام قتل بازداشت شد، درحالی که در زمان بازداشت یک بچه شش ماهه داشت. روز سه شنبه که برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده بود، قرار بود همان روز خانواده مقتول رضایت بدهند و تا ساعت شش و نیم صبح منتظر رضایت ماندند اما رضایت ندادند و حکم را اجرا کردند».

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران، خبر اعدام یک زندانی دیگر به‌نام وحید موسوی، که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود را در این زندان منتشر کرده بود. با این حساب، شماره اعدام شدگان روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه در زندان رجایی شهر به دو نفر افزایش یافت.

اعدام وحید طباطبایی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدامی که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.