/ IHRightsصبح روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه، حکم دو زندانی و طی روز جاری، ۲۱ آبان ماه حکم یک زندانی در محوطه زندان مرکزی رشت به اجر… https://t.co/YSAqDm1T7r12 نوامبر

شماره ۹۶ مجله حقوق ما: دیه

13 مه

بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است.

علاوه بر این نابرابری دیه مسلمانان و غیر مسلمانان هم بعد دیری از نابرابری در این قانون را نشان می‌دهد.

در شماره جدید مجله حقوق ما به بررسی قانون دیه و تحولات آن پرداخته‌ایم.

سردبیر: نعیمه دوستدار

همکاران این شماره: نقی محمودی، رضا حاجی حسینی، نیلوفر جعفری، مریم دهکردی، معین خزائلی.