/ IHRightsRT @IranIntl: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران: استفاده از سلاح‌ مرگبار رویه مقام‌های ایران در مقابل اعتراض…26 اکتبر

شماره ۱۰۰ مجله حقوق ما: اسیدپاشی

25 ژوئن 19

نظام قضایی ایران هم با توجه به فراوانی این جرم و برای کاستن از اثرات روانی و اجتماعی آن از مدت‌ها قبل به فکر تشدید مجازات اسیدپاشان بوده و اخیرا با تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی خواسته تا این جرم را کنترل کند هرچند به دلیل تمایل سیستم قضایی ایران، با در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مرتکبینی که تولید وحشت می‌کنند، بر جرایمی که مجازات اعدام در پی دارند، افزوده است.

در این شماره مجله حقوق ما ابعاد گوناگون این موضوع و قانون جدید تشدید مجازات اسیدپاشی بررسی شده است.