/ IHRightsیک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی زنجان اعدام شد.… https://t.co/yAKImQXlfp22 مارس
یازدهمین گزارش سالانه مجازات اعدام از سوی سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) که ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ در جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌کند، نخستین گزارش از نوع خود بعد از اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در این کشور است.
دانلود نسخه انگلیسی PDF لطفا اشتراک گذاری کنید
 • 2 روز،19 ساعت
  پراکندگی جغرافیایی اعدام در ایران- اعدام در مناطق اتنیکی در سال ۲۰۱۸

  در بخش‌هایی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به پراکندگی جغرافیایی اعدام در ایران و اعدام در مناطق اتنیکی پرداخته شده است.

 • 3 روز،19 ساعت
  گزارش اعدام ۲۰۱۸: اعدام کودک-مجرمان، زنان و اتباع خارجی

  در بخش‌هایی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به اعدام کودک-مجرمان، زنان و اتباع خارجی پرداخته شده است.

 • 1 هفته
  اعدام‌های ملأ عام در سال ۲۰۱۸

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به اعدام‌های در ملأ عام در سال ۲۰۱۸ پرداخته شده است.

 • 1 هفته،2 روز
  گزارش اعدام ۲۰۱۸: کاهش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر از ۲۳۱ به ۲۴

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به اعدام‌های مواد مخدر و کاهش آن در سال ۲۰۱۸ پرداخته شده است.

 • 1 هفته،4 روز
  اعدام‌های سال ۲۰۱۸ با تهام تجاوز

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به موضوع اعدام‌هایی که با اتهام تجاوز به عنف و آزار و اذیت جنسی صورت گرفته پرداخته شده است.

 • 2 هفته
  گزارش اعدام ۲۰۱۸: قصاص و بخشش

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به موضوع مجازات قصاص نفس (اعدام برای قتل عمد) و بخشش این محکومان از سوی خانواده مقتول پرداخته شده است.

 • 2 هفته،1 روز
  تفکیک اعدام‌ها بر اساس اتهام در سال ۲۰۱۸: محاربه و افساد فی الارض

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به تفکیک اعدام‌ها بر اساس اتهامات و صدور و اجرای حکم اعدام با اتهام محاربه و افساد فی الارض پرداخته شده است.

 • 2 هفته،2 روز
  گزارش اعدام ۲۰۱۸: قوانین بین‌المللی و داخلی، پروسه دادرسی از دستگیری تا اعدام

  در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، به معاهدات بین‌المللی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته و به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مجازات اعدام اشاره دارند پرداخته شده است. در این بخش مهمترین موارد قانونی که در ایران منجر به صدور حکم اعدام می‌شوند مورد بررسی قرار گرفته است.