/ IHRightsRT @IHRights: هم اکنون ۱۱ زندانی در زندان مهاباد با حکم اعدام روبرو هستند. از این بین چهار زندانی با جرایم مربوط به «مواد مخدر» و ۷ زندانی…12 سپتامبر

شماره ۷۴: حق انتخاب پوشش

23 مارس 18

در این شماره مجله حقوق ما به حق انتخاب پوشش پرداخته‌ایم، موضوعی که انگیزه اصلی‌ترین اعتراضات زنان ایرانی در سال گذشته بود.

سردبیر: نعیمه دوستدار

همکاران این شماره: معین خزائلی، مریم دهکردی، امید رضایی، دنا دادبه.