/ IHRightsیک‌شنبه گذشته سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان میناب #اعدام شدند.… https://t.co/RsNAG5LkKe19 Jul